Czy blok serca jest groźny?

utworzone przez | mar 3, 2024 | Porady Kardiologa

W artykule tym omówimy istotę bloku serca oraz jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Zrozumienie tej choroby jest kluczowe dla świadomości pacjentów i podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych i leczniczych.

Co to jest blok serca?

Blok serca to stan, w którym przewodnictwo impulsów elektrycznych w sercu jest zakłócone. Może to prowadzić do nieprawidłowej pracy serca, objawiającej się m.in. spowolnieniem rytmu serca, nieregularnym biciem serca lub nawet całkowitym zatrzymaniem akcji serca.

Typy bloków serca

Bloki serca mogą być sklasyfikowane na kilka typów, w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania. Najczęstsze z nich to:

 • Blok przedsionkowo-komorowy
 • Blok przedsionkowy
 • Blok przedsionkowo-komorowy
 • Blok komorowy

Czy blok serca jest groźny?

Stopień zagrożenia związany z blokiem serca zależy głównie od jego rodzaju, stopnia zaawansowania oraz obecności innych chorób serca czy czynników ryzyka. W niektórych przypadkach blok serca może być stanem przemijającym lub nie stanowić poważnego zagrożenia dla zdrowia. Jednakże, w innych sytuacjach może być objawem poważnej choroby serca, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej.

Czynniki ryzyka i powikłania

Istnieje szereg czynników ryzyka zwiększających ryzyko wystąpienia bloku serca. Należą do nich:

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak choroba wieńcowa czy nadciśnienie
 • Starszy wiek
 • Zaburzenia elektrolitowe
 • Choroby metaboliczne, np. cukrzyca
 • Palenie papierosów

W przypadku nieleczonego lub niekontrolowanego bloku serca mogą pojawić się powikłania, w tym:

 • Niewydolność serca
 • Zawał serca
 • Utrata przytomności
 • Zatrzymanie akcji serca

Diagnostyka i leczenie

Diagnostyka bloku serca obejmuje wykonanie elektrokardiogramu (EKG) oraz ocenę objawów klinicznych. W zależności od wyników, lekarz może zalecić dodatkowe badania, takie jak echokardiografia czy testy obciążeniowe.

Leczenie bloku serca zależy od jego rodzaju, stopnia zaawansowania oraz obecności innych schorzeń. W niektórych przypadkach konieczne może być stosowanie leków, takich jak beta-blokery czy kardiotoniczne. W przypadkach zaawansowanych, może być konieczna interwencja chirurgiczna, np. wszczepienie stymulatora serca.

Blok serca może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza gdy jest nieleczone lub niewłaściwie kontrolowane. Zrozumienie rodzajów bloków serca, czynników ryzyka oraz konieczność szybkiej interwencji medycznej może znacząco poprawić rokowanie i jakość życia pacjentów dotkniętych tą chorobą.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są objawy bloku serca?

Objawy bloku serca mogą być różnorodne i obejmować spowolnienie rytmu serca, nieregularne bicie serca, zawroty głowy, uczucie osłabienia lub utrata przytomności.

2. Czy blok serca może być dziedziczny?

Tak, istnieje skłonność do dziedziczenia predyspozycji do chorób serca, w tym bloku serca. Jednakże, dziedziczność może być jednym z wielu czynników ryzyka.

3. Czy blok serca może być spowodowany przez urazy?

Niektóre urazy, szczególnie te dotyczące klatki piersiowej, mogą przyczynić się do powstania bloku serca poprzez uszkodzenie struktur serca lub przewodów elektrycznych.

Rodzaj bloku sercaOpis
Blok przedsionkowo-komorowyCharakteryzuje się zakłóceniem przewodzenia impulsów elektrycznych między przedsionkami a komorami serca.
Blok przedsionkowyObjawia się zaburzeniami przewodzenia impulsów elektrycznych w obrębie przedsionków serca.
Blok komorowyPolega na zaburzeniach przewodzenia impulsów elektrycznych w komorach serca.

Badania dodatkowe

W przypadku podejrzenia bloku serca, lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak:

 • Echokardiografia
 • Testy obciążeniowe
 • Magnetyczno-rezonansowa tomografia serca

Leczenie

Leczenie bloku serca może obejmować:

 • Stosowanie leków, takich jak beta-blokery czy kardiotoniczne
 • Implantację stymulatora serca
 • Zmiany stylu życia, w tym rezygnację z palenia papierosów, kontrolę chorób metabolicznych oraz regularną aktywność fizyczną.