Przebyty zawał serca ICD 10

utworzone przez | lut 24, 2024 | Zawal

Zawał serca, medycznie znany jako zawał mięśnia sercowego, jest poważnym zdarzeniem, które może mieć znaczący wpływ na życie pacjenta. Diagnoza przebytego zawału serca ma istotne znaczenie dla dalszego leczenia oraz zapobiegania powikłaniom. Klasyfikacja ICD 10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jest systemem kodowania używanym do klasyfikacji różnych schorzeń, w tym zawału serca.

Czym jest przebyty zawał serca?

Przebyty zawał serca odnosi się do sytuacji, w której pacjent doświadczył zawału mięśnia sercowego w przeszłości. Zawał serca występuje, gdy dopływ krwi do części mięśnia sercowego zostaje zablokowany, najczęściej przez skrzeplinę krwi w tętnicy wieńcowej. Skutkuje to niedokrwieniem i często martwicą obszaru mięśnia sercowego, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia.

Klasyfikacja ICD 10 dla przebytego zawału serca

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) przebyty zawał serca jest kodowany przy użyciu określonych kodów, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację tej choroby w dokumentacji medycznej. Kod dla przebytego zawału serca w ICD 10 to I21.9.

Rozkład kodu ICD 10 dla przebytego zawału serca

Kod ICD 10 dla przebytego zawału serca składa się z kilku elementów:

 • I – Oznacza to, że zawał serca jest klasyfikowany w kategorii chorób układu krążenia.
 • 21 – Oznacza to, że zawał serca jest szczegółowo sklasyfikowany w podkategorii „Zawały serca”.
 • 9 – Oznacza to brak dalszej szczegółowej klasyfikacji w ramach podkategorii.

Ważność dokładnej diagnozy

Dokładna diagnoza przebytego zawału serca zgodnie z klasyfikacją ICD 10 jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia to lekarzom śledzenie historii medycznej pacjenta i podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Po drugie, poprawna identyfikacja choroby pozwala na właściwe zastosowanie leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacyjnego.

Warto podkreślić, że pomimo przebycia zawału serca, istnieją skuteczne metody leczenia oraz działań profilaktycznych, które mogą zmniejszyć ryzyko powtórnego incydentu oraz poprawić jakość życia pacjenta.

Przebyty zawał serca stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Klasyfikacja ICD 10 ułatwia identyfikację tego schorzenia w dokumentacji medycznej, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego leczenia oraz opieki nad pacjentem. Diagnoza przebytego zawału serca powinna być dokładna i kompleksowa, aby umożliwić skuteczne zarządzanie chorobą oraz minimalizację ryzyka powikłań.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przebytego zawału serca

1. Jakie są główne czynniki ryzyka związane z ponownym zawałem serca?

Czynniki ryzyka:Opis:
Nadciśnienie tętniczeWysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca.
Palenie papierosówNikotyna w papierosach może uszkadzać ściany naczyń krwionośnych.
OtyłośćNadmierna masa ciała zwiększa ryzyko chorób serca.
Niezdrowa dietaDieta bogata w tłuszcze nasycone i cholesterol może prowadzić do miażdżycy.

2. Jakie są najczęstsze objawy przebytego zawału serca?

 • Ból lub ucisk w klatce piersiowej.
 • Duszność.
 • Nudności lub wymioty.
 • Poty.
 • Zawroty głowy lub utrata przytomności.

3. Jakie są zalecane środki zapobiegawcze po przebytym zawale serca?

Po przebytym zawał serca zaleca się:

 • Regularne kontrolowanie ciśnienia krwi.
 • Przestrzeganie zdrowej diety.
 • Regularna aktywność fizyczna pod nadzorem lekarza.
 • Zaprzestanie palenia papierosów.
 • Regularne badania kontrolne u kardiologa.