Zawał serca podwsierdziowy

utworzone przez | mar 14, 2024 | Zawal

Zawał serca podwsierdziowy, znany również jako zawał mięśnia sercowego podwsierdziowy, jest poważnym stanem medycznym, który może prowadzić do poważnych powikłań oraz zwiększa ryzyko śmiertelności. Jest to zawał spowodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego, który występuje w obszarze podwsierdziowym, czyli między błoną surowiczą serca a mięśniem sercowym.

Przyczyny

Zawał serca podwsierdziowy może być spowodowany przez wiele czynników, w tym:

 • Zatory tętnic wieńcowych
 • Zawał korony
 • Skurcz naczyń wieńcowych
 • Nadmierne obciążenie serca

Symptomatologia

Symptomy zawału serca podwsierdziowego mogą obejmować:

 • Ból w klatce piersiowej, który może promieniować do ramienia, szyi, pleców lub żołądka
 • Nudności
 • Utrata przytomności
 • Duszność

Diagnostyka

Diagnoza zawału serca podwsierdziowego opiera się na wywiadzie medycznym, badaniu fizycznym, badaniach laboratoryjnych oraz badaniach obrazowych takich jak elektrokardiogram (EKG), badanie echokardiograficzne oraz koronarografia.

Leczenie

Terapia zawału serca podwsierdziowego obejmuje:

 • Podanie leków przeciwbólowych, przeciwzakrzepowych oraz leków obniżających ciśnienie krwi
 • Angioplastykę wieńcową z wszczepieniem stentów
 • Chirurgiczne leczenie rewaskularyzacyjne

Powikłania

Zawał serca podwsierdziowy może prowadzić do licznych powikłań, w tym:

 • Zaburzeń rytmu serca
 • Niewydolności serca
 • Zawału serca ponownie
 • Zatorowości płucnej

Profilaktyka

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca podwsierdziowego, zaleca się:

 • Regularne badania lekarskie
 • Zdrowy styl życia, w tym zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna
 • Unikanie palenia papierosów
 • Kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi

Zawał serca podwsierdziowy to poważny stan medyczny, który wymaga natychmiastowej interwencji. Wczesna diagnoza, leczenie oraz zmiana stylu życia mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca podwsierdziowego oraz poprawić rokowanie pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania

PytanieOdpowiedź
Czy zawał serca podwsierdziowego jest groźniejszy niż zawał inny obszarów?Zawał serca podwsierdziowy może być równie groźny jak zawał innych obszarów, ponieważ prowadzi do poważnych powikłań oraz zwiększa ryzyko śmiertelności.
Czy osoby młode mogą mieć zawał serca podwsierdziowego?Tak, choć zawał serca podwsierdziowy częściej dotyka osoby starsze, może również wystąpić u osób młodszych, zwłaszcza jeśli istnieją czynniki ryzyka, takie jak palenie papierosów, nadciśnienie, czy wysoki poziom cholesterolu.
Czy istnieje dziedziczność zawału serca podwsierdziowego?Dziedziczność może odgrywać rolę w predyspozycji do chorób serca, w tym zawału serca podwsierdziowego, jednak styl życia i czynniki środowiskowe również mają istotny wpływ na ryzyko zachorowania.

Rozpoznawanie zawału serca podwsierdziowego

Rozpoznanie zawału serca podwsierdziowego jest kluczowe dla szybkiego podjęcia leczenia. Pomimo że symptomy mogą być podobne do innych problemów sercowych lub chorób, natychmiastowa diagnoza i interwencja mogą znacząco poprawić rokowanie pacjenta.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w diagnostyce

Technologie medyczne, takie jak tomografia komputerowa (CT) oraz rezonans magnetyczny (MRI), stają się coraz bardziej pomocne w diagnozowaniu zawału serca podwsierdziowego. Zapewniają one bardziej szczegółowy obraz stanu serca, co umożliwia precyzyjniejsze i szybsze postawienie diagnozy.